محصولات فیزیکی

4% -

سیستم CY-CC100 مناسب برای اصلاح رنگ فیلم

0
272,500,000 تومان
4% -

سیستم CY-AU100 مناسب برای استودیو های صدا

0
272,500,000 تومان
10% -

سیستم تدوین ۴k

0
98,100,000 تومان
7% -

سیستم رندرینگ Cine_VFX

0
610,400,000 تومان